Tudatos életmód és alkoholfogyasztás

Szerző: | 2017.06.07 | Hírek, Italsor

A Dreher Sörgyárak az Ésszel Iszom kampány részeként végzett kutatást az alkoholfogyasztás és egészséges életmód kapcsolatát vizsgálva.

A Dreher Sörgyárak felelős alkoholfogyasztási programja, az Ésszel Iszom kampány keretében közel négyezer felnőttet kérdezett meg 2017 év elején online kérdőív formájában alkoholfogyasztási szokásaikról.  A nem reprezentatív kutatásban arra keresték a választ, hogy a magyar alkoholfogyasztók milyen gyakran, mit és mennyit isznak, mi alapján választanak az egyes italtípusok között, milyen életmódot folytatnak mindemellett, és mit gondolnak a felelős alkoholfogyasztásról.

A kutatás egyik fontos megállapítása, hogy pusztán az alkohol káros hatásainak ismerete nem tántorítja el az embereket az ivástól. Sőt, akik saját megítélésük szerint sokat tudnak az alkohol egészségre gyakorolt hatásáról, kissé gyakrabban fogyasztanak alkoholt, mint azok, akik keveset tudnak róla.

Másik oldalról viszont az is kiderült a felmérésből, hogy a rendszeres sport és az egészségtudatos életmód ritkább alkoholfogyasztást valószínűsít.  A rendszeresen sportoló válaszadók 68 százaléka heti egyszer vagy ennél is ritkábban iszik alkoholt. Az egyáltalán nem sportoló válaszadók között lényegesen több a rendszeresen ivó, 41 százalékuk hetente legalább 2-3 alkalommal fogyaszt szeszes italt.

Mit iszunk?

Az alkoholválasztás során legtöbben (44 százalék) az ízt jelölték meg legfontosabb szempontként, ezután a minőség (30 százalék) és az ár (18 százalék) következett. A válaszokból az derül ki, hogy az emberek úgy érzik, a reklámok nem befolyásolják őket, kevesebb, mint 1 százalék említette, mint fő befolyásoló tényezőt, a válaszadók többsége azonban megnézi az ital alkoholtartalmát.

A válaszadó férfiak majdnem fele a sört választja, míg a röviditalokat, a bort, fröccsöt, illetve a koktélokat inkább nők isszák. Azok, akik ritkábban fogyasztanak alkoholt, nagyobb arányban isznak bort vagy fröccsöt ilyenkor, viszont aki gyakrabban fogyaszt alkoholt, az döntően a sört választja. A naponta ivók majdnem kétharmada sört fogyaszt.

Milyen gyakran iszunk?

A férfiakra jellemzőbb a gyakoribb alkoholfogyasztás, mint a nőkre: a férfiak közel fele (45 százalék) legalább hetente 2-3 alkalommal, míg a nők esetében ez mintegy 22 százalék. A nők körében az alkalomszerű, havi egy-két eset a leggyakoribb, de a heti egyszeri és az alkalmankénti fogyasztás is a válaszadók negyedére jellemző.

A kutatásból az derül ki, hogy minél idősebbek vagyunk, annál több alkoholt iszunk. A 18-23 évesek többsége hetente egyszer vagy ritkábban iszik, a 24-29 évesek körében már a gyakoribb a hetente többszöri fogyasztás, a 30-44 évesek körében pedig jóval nagyobb arányban vannak a hetente többször, vagy akár a napi ivók.

A rendszeresen sportolók közel 40 százalékát befolyásolja alkoholfogyasztásukban az alkohol egészségre gyakorolt hatásáról való tudásuk, ami jóval magasabb, mint a nem sportolók esetében.

***

A Dreher Sörgyárak megbízásából készített online kérdőívet 2017 januárjában 3948-an töltötték ki. A nem reprezentatív kutatás három alapvető szociodemográfiai kérdésen kívül taglalja a dohányzást, a fesztiválozást és a sportolást, valamint hogy az alkoholfogyasztás milyen összefüggésbe hozható ezekkel a tevékenységekkel. A kérdések kitértek az alkoholfogyasztás tudatosságára, típusára, gyakoriságára.

A kérdőívet kitöltők több mint fele, azaz 55 százaléka férfi. A kitöltők átlagéletkora 26 év, településtípus szerint közel egyenlő a kitöltők aránya: a legtöbben (31 százalék) városban élnek, őket követik a fővárosiak (29 százalék) és a megyeszékhelyen élők (24 százalék), a válaszadók hatoda pedig falun él.

Foglalkozásukat tekintve a válaszadók több mint fele (54 százalék) dolgozik, 41 százalék tanul, 4 százalék pedig álláskereső. A női válaszadók közt közel ugyanannyian vannak dolgozók és tanulók (47 és 48 százalék), míg a férfiak körében sokkal több a dolgozó: 65 százalék a 35 százaléknyi tanulóhoz képest.

***

A Dreher Sörgyárak Zrt. 2009-ben indította útjára Ésszel Iszom programját, mely a kulturált és felelős alkoholfogyasztást népszerűsíti.

A kampány keretén belül idén a vállalat különböző felületeken szólítja meg az alkoholfogyasztásban érintett különböző szereplőket, így többek között edukációs tréninget tart a vendéglátóhelyeken dolgozó pultosok számára, párbeszédet kezdeményez a terhesség alatti alkoholfogyasztás veszélyeinek való felhívására, egy speciális drámapedagógiai előadássorozat keretében pedig középiskolásokat szembesít az alkoholfogyasztás során felmerülő személyes felelősséggel.

Az Ésszel Iszom kutatás infografikája a következő linkről tölthető le: Ésszel Iszom