Az ország legízletesebb úti céljait keresik

Szerző: | 2015.04.14 | Események, Hírek

Idén a gasztroturizmus áll az Európai Bizottság pályázatának központjában: Egy csipet Magyarország címmel a legízletesebb úti célok nyerhetnek támogatást. A projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív feladatokat a Magyar Turizmus Zrt. látja el.

Az Európai Bizottság 2015-ben immár kilencedik alkalommal írt ki pályázatot az ún. ,, European Destinations of Excellence’’ azaz ,,Kiváló Európai Desztinációk’’ témában. A projekt keretében minden évben kiválasztanak tagállamonként egy kiváló desztinációt, amely különféle díjazásokban részesül. A projekttel az Európai Bizottság többek között ösztönözni kívánja a szezonalitás és a területi koncentráció oldását, a fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését, továbbá elő kívánja segíteni a jó gyakorlatok közötti tapasztalatcserét, illetve a szakmai kapcsolatok erősödését a díjazásban részesülő desztinációk között.
A 2015-ben induló pályázat témája a helyi gasztronómiára épülő turizmus, a projekt címe: ,,Egy csipet Magyarország”. A cél egy olyan, európai szinten is versenyképes desztináció kiválasztása, amely a már legalább két éve létező, saját helyi gasztronómiájára alapozott speciális turisztikai kínálatával elnyerheti a „Magyarország legízletesebb vendégváró úti célja” címet. A pályázaton nyertes célterület jogosult lesz a ,,European Destination of Excellence – Kiváló Európai Desztináció’’ cím használatára.

Promóciós hozzájárulás
Az elismerő címet elnyerő hazai térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt. 2 millió Ft értékben járul majd hozzá. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2015. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol európai társaival átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció’’ díjat. A nemzetközi promóciót a közös európai portálon való megjelenési lehetőség (http://ec.europa.eu/eden/) és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő film segíti. Részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turizmus Zrt. micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon. A pályázat révén elnyerhető – a nyertest, illetve a további helyezetteket és résztvevőket illető – többszintű promóciós hozzájárulás részletes leírása a Pályázati Útmutatóban található.

Jogosultsági kritériumok:
1. Kizárólag olyan térségi összefogások pályázhatnak, amelyeknek tagja legalább:
• három települési önkormányzat és
• három turisztikai szolgáltató és
• egy turizmushoz vagy gasztronómiához kapcsolódó civil szervezet.
2. A helyi gasztronómiájára alapozott speciális turisztikai kínálat a desztinációban legalább két éve létezik.
3. A desztinációknak évszakonkénti bontásban össze kell állítaniuk összesen négy darab (egy ajánlat évszakonként), egyenként 3-4 napos turisztikai kínálati csomagot.
4. A pályázók vállalják az Európai Unió és az ENSZ Turisztikai Világszervezet fenntartható turizmusról szóló anyagainak terjesztését.
5. A pályázatot beadó szervezetek lehetnek:
• Helyi önkormányzatok
• Kistérségi szervezetek
• Non-profit szervezetek
• Alapítványok
• Helyi és térségi civil szervezetek
• TDM szervezetek
• Gasztronómiai szervezetek
• Nemzeti Parkok
• Erdőgazdaságok
Szakmai követelmények (részletesen a pályázati útmutatóban)
 Tudatos termékfejlesztés (a gasztronómiai turisztikai kínálat bemutatása, a térségben való időltöltésre kidolgozott javaslat színvonala, a kínálat komplexitása, ami a szezonalitást és a földrajzi koncentrációt oldja, magas színvonalú marketingtevékenység, környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése).
 Infrastruktúra (megfelelő, egységes kitáblázás, turisztikai látogatóközpontok, információszolgáltatás, szálláshelykínálat, desztináció rendezettsége, akadálymentes megközelíthetősége).
 Szervezeti háttér, partnerség (turizmusban érdekeltek részvétele a helyi turizmus szervezésében, a desztináció teljesítményének monitoringozása, a vendégelégedettség mérése, társadalmi fenntarthatósági szempontok érvényesülése, helyszínbejárás).

A projekt lebonyolítása, a pályáztatás rendszere
Az ,,Egy csipet Magyarország” pályázaton a Kiváló Európai Desztináció cím elnyeréséhez a kiválasztás pályázati úton történik. A Pályázati Felhívásban megtalálhatók a pályázáshoz nélkülözhetetlen alapinformációk, amelyek elsősorban a pályázók általános tájékoztatását szolgálják. A pályázathoz kapcsolódó részletesebb információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.
A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az eden.itthon.hu honlapon elérhetők.
A potenciális pályázók tájékoztatását segítik a turisztikai régiónként megrendezésre kerülő információs napok, amelyeken az érdeklődők megismerhetik a pályázat hátterét, a pályázat konkrét céljait és információkat kaphatnak pályázatuk elkészítéséhez. Az információs napok az alábbi helyszíneken és időpontokban lesznek:

Régió Helyszín Időpont
Észak-Alföld Debrecen, IKON Étterem 2015. április 14., 10.00
Dél-Dunántúl Szigetvár, Deák F. tér 16. 2015. április 15., 11.00
Tisza-tó Karcag, Bio Hotel Nimród 2015. április 16., 11.00
Közép-Dunántúl Mór, Fogadó az Öreg Préshez 2015. április 17., 11.00
Budapest – Közép-Dunavidék Budapest, Dunyha Vendéglő 2015. április 21., 10.00
Észak-Magyarország Noszvaj, Magtár Fogadó 2015. április 21., 14.30
Balaton Badacsony –Hotel Bonvino Wine & Spa 2015. április 22., 11.00
Dél-Alföld Békéscsaba, Csabai Kolbász Ház 2015. április 23., 11.00
Nyugat-Dunántúl Oszkó, Pannon Helyi Termék Központ 2015. április 24., 11.00

A pályázattal kapcsolatos további tájékozódást segíti az ún. Help Desk szolgáltatás, ami 2015. április 13. és 2015. május 26. között elérhető az eden@itthon.hu e-mail címen. A Magyar Turizmus Zrt. által működtetett ingyenes tanácsadói szolgáltatás keretében a pályázók 3 munkanapon belül e-mailen választ kaphatnak a pályázattal kapcsolatos kérdéseikre.
A pályázat benyújtási határideje 2015. május 26.
Értékelés 
A pályázatok elbírálása a Magyar Turizmus Zrt. mint Kedvezményezett szervezeti keretei között, továbbá külső szakértők bevonásával zajlik majd. A formai és többlépcsős szakmai értékelést a Magyar Turizmus Zrt., az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztálya a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség (MNGSZ), a Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT), a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ), a Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete (FVSZE) érintett képviselője által felállított értékelő csoport végzi. Az értékelés során várhatóan sor kerül a pályázó térségek helyszíni meglátogatására is. A végleges döntést egy szakmai záró konferencia keretei között egy döntőbizottság hozza meg, amely turisztikai szakemberekből és turisztikai szakmai szervezetek képviselőiből áll. A záró konferenciára várhatóan 2015 szeptemberében kerül sor Budapesten, amelyre az összes pályázó térség, a sajtó képviselői, valamint a releváns szakmai szervezetek képviselői kapnak meghívást. A záró konferencián az előértékelés során kiválasztott öt, legjobb eredményt elért desztináció kap bemutatkozási lehetőséget, majd ezt követően a döntőbizottság zárt ülésen hozza meg a végső döntést. A döntőbizottság figyelembe veszi a térségek pályázati anyagait, az értékelő csoport által készített értékeléseket, a helyszínbejárások tapasztalatait, valamint az elhangzó prezentációkat. A záró konferenciához kapcsolódóan a döntőben a résztvevők bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyszínen.
A fődíjat elnyerő desztináció mellett a Magyar Turizmus Zrt. a helyezettek, résztvevők számára többszintű promóciós támogatást és minden résztvevő számára elismerő oklevelet biztosít.