Bértámogatás fiatalok foglalkoztatásához

Szerző: | 2016.03.24 | Céghírek, Hírek

A mikro- kis- és középvállalkozások számára kedvező támogatási lehetőségeket kínál az Ifjúsági Garancia a közép-magyarországi régióban program, amelynek igénybevételére a cégeknek nem kell pályázni, a támogatás igénylése egyszerű és rugalmas.

A 25 év alattiak foglalkoztatása esetén támogatási konstrukciónként évente akár egymillió forint is megtakarítható.

A VEKOP-8.2.1-15 kódszámú „Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban” elnevezésű kiemelt projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása alatt 4.2 milliárd forintos költségvetésből az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásában valósul meg.

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok, akik sem nem tanulnak, sem nem dolgoznak, minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához.

A szakképzetlen fiatalok esetében ez elsősorban azzal érhető el, ha visszatérhetnek a tanuláshoz, új lehetőséget kapnak a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés megszerzésére. A szakképzett fiatalok esetében pedig a munkatapasztalat megszerzésére, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés segítésére kell helyezni a hangsúlyt.

A programban résztvevő fiatalok foglalkoztatása esetén a munkáltatónak lehetősége van bértámogatást és többféle bérköltség támogatást igényelni az alábbiak szerint:

a) bértámogatás„legfeljebb 8+4”

A támogatás folyósítása legfeljebb nyolc hónapra lehetséges, úgy, hogy a munkaadónak vállalnia kell a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást, amely a támogatás folyósítási időtartama 50%-ának megfelelő további időtartam. A támogatás folyósítási időtartamában a támogatás mértéke a minimálbér másfélszeresének és a ténylegesen átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adónak legfeljebb 70%-a

b) „legfeljebb 90 nap” konstrukció:

KALKULÁCIÓ – MEGTAKARÍTÁS „90 NAP” ÉS „8+4” ESET

Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható a projektben bérköltség támogatás e projektben legfeljebb 90 napra. A támogatás mértéke a munkabér és az azt terhelő szociális hozzájárulási adó legfeljebb 100%-a lehet, de legfeljebb a minimálbér másfélszerese.

A legfeljebb 90 napos munkatapasztalat-szerzést követően adható még a maximum 12 havi bértámogatás is, a legfeljebb 8+4 havi konstrukcióban

c) „legfeljebb 10+5 havi”konstrukció:

KALKULÁCIÓ – MEGTAKARÍTÁS „90 NAP” ÉS „8+4” ESET

Programrésztvevő, a programba lépéskor ISCED 1-2 kategóriába tartozó (azaz alacsony iskolázottságú) fiatalok érdekében nyújtható csak, olyan hatósági szerződéssel, amely legfeljebb 10 hónap támogatást és 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettséget állapít meg. A támogatás legfeljebb 10 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig kapható.

d) „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció:

KALKULÁCIÓ – MEGTAKARÍTÁS „90 NAP” ÉS „8+4” ESET

Nem alacsony iskolai végzettségű fiatalok esetében nyújtható, az alábbi konstrukció szerint, olyan hatósági szerződéssel, amely a teljes (legfeljebb) 6+3=9 hónapra állapít meg kötelezettségeket.

A támogatás legfeljebb 6 hónapig: a munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér másfélszerese — ISCED3-8 kategóriába tartozók esetén a garantált bérminimum —és annak szociális hozzájárulási adója erejéig.

A bérjellegű támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (például Rehabilitációs kártya, a Munkahelyvédelmi Akcióterv által biztosított adókedvezmény), természetesen a projekt keretében nyújtható támogatásnál a munkáltató által ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. A halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

A támogatás feltétele, ha a munkaadó:

  • vállalja a fiatal munkaviszony keretében történő foglalkoztatását a támogatás folyósításának, és a támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettségének időtartama alatt
  • a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat/tizenkét hónapban (az igényelt támogatástól függően) az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát működésével összefüggő okból, felmondással nem szüntette meg, továbbá
  • kötelezettséget vállal arra, hogy az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, felmondással nem szünteti meg,
  • kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatással érintett munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel sem szűnik meg, illetve azt a munkaadó az Mt. 79. § (1) bekezdés b) pontja alapján sem szünteti meg,
  • vállalja, hogy a támogatással érintett személy/személyek felvétele az érintett vállalkozás munkavállalói létszámának nettó növekedését eredményezi az előző 6/12 hónap átlagához viszonyítva. Amennyiben több személy felvételére kerül sor, csak azután lehet támogatást megállapítani, akinek felvételével a nettó létszámnövekedés teljesül.
  • a nettó létszámnövekedés kiszámításánál nem kell figyelembe venni, ha a munkahely megüresedésére a munkaviszonynak a munkavállaló részéről történő megszüntetése, munkaképtelenné válás, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő csökkentés, a munkáltató azonnali hatályú felmondása miatt került sor,
  • a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiadott, a köztartozás mentességet igazoló 30 napnál nem régebbi közokirat (együttes adóigazolás) vagy a munkaadó által benyújtott, cégszerű aláírással ellátott adófolyószámla-kivonat, (amennyiben a kérelmező nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban),
  • nyilatkozat az Áht. 50. § (3) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról vagy hiányáról
  • átláthatósági nyilatkozat megléte.

A támogatás iránti kérelmeket a foglalkoztatni kívánt fiatal állandó lakcíme illetve tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára kell benyújtani.

További információt az Ifjúsági Garancia programról a Pest Megyei VEKOP 8.2.1 Projektszervezet szakmai megvalósítóitól kaphat a következő elérhetőségeken:

Homonnai Andrea

Telefon: (1) 279 4752, 20 246 4086

E-mail: homonnaia@lab.hu, pest.munka.hu

Kövesi Ágota

Telefon: (1) 279 4760, 70 198 7548

E-mail: kovesiagota@lab.hu, pest.munka.hu