Egyesületet alapítottak a külhoni magyar borászok

Szerző: | 2018.01.22 | Hírek, Italsor

Január 20-án a Budafoki Borvárosban 12 taggal megalakult a Külhoni Magyar Borászok Egyesülete, amelynek célja a jelenlegi Magyarország államhatárain kívül eső magyarlakta borvidékek szőlő- és borkultúrája, a hozzá kapcsolódó szakmai közösségek fejlesztése, az évszázados hagyományok felkutatása és megőrzése.

Tagjaik a határ túloldalára került egykori magyar borvidékek meghatározó borászai. A szőlő- és borkultúrára a magyarság megmaradásának egyik fontos eszközeként tekint az egyesület, ennek érdekében szorosabbra kívánja fűzni a kapcsolatot a Kárpát-medence borászai és borkedvelő közösségei között, tekintet nélkül az államhatárokra. Mindehhez elengedhetetlennek tartják a szigorúan vett szakmai fejlesztéseken felül gazdasági, turisztikai, kulturális és oktatási eszközök bevonását.

Az Egyesület bejegyzésével jogi személyként tudnak partneri viszonyt létesíteni minden olyan állami, társadalmi szervezettel, más egyesülettel, szövetséggel, vállalattal, amelyek segítik céljainak megvalósítását. Szándékaik komolyságát jelzi, hogy az alapító okirat aláírását követően azonnal megkezdték munkájukat a II. Borszerződés aláírásával, melynek egyik legfontosabb pontja a Kárpát-medence borvidékeinek fejlesztését célzó Schams Ferenc terv kidolgozása. A szerződést a 12 alapító tag mellett a Földművelésügyi Minisztérium részéről Gál Péter helyettes államtitkár, Budafok-Tétény Önkormányzata részéről Karsay Ferenc polgármester írta alá, továbbá: Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Külügyi bizottságának elnöke, Szabolcs Attila, országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának alelnöke és Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.

A Külhoni Magyar Borászok Egyesülete elnöknek Maurer Oszkár délvidéki borászt választotta meg. A szervezet főtitkára a felvidéki Geönczeöl Attila. A három tagú elnökség tagja még az aradi Balla Géza is. Az Egyesület alapításakor cél volt, hogy minden határon túlra szakadt országrész képviseltetve legyen.

Az alapító borászok 

Balla Géza (Arad-Hegyalja), Bereczky István (Kárpátalja), Bott Frigyes (Felvidék), Cuk Lajos (Lendva-hegyalja), Dujmovics László (Délvidék), Geönczeöl Attila (Felvidék), Heit Lóránd (Érmellék), Maurer Oszkár (Délvidék), Pinkert Krisztina (Dél-Baranya), Rozsman István (Lendva-hegyalj), Sass Károly (Kárpátalja), Sütő Zsolt (Felvidék)

A tervezés, egyeztetések megkezdődtek, a bejegyzés jogi formalitásainak végeztével pedig tovább szeretnének bővülni, a közös munkába bevonva a Kárpát-medence meghatározó külhoni borászait, egyesületeit, szakmai műhelyeit.