Margarin vagy vaj?

Szerző: | 2015.10.07 | Alapanyagok, Hírek

„A margarin értéke felől nagyon különbözők a vélemények.”

A 19. század utolsó évtizedében kiadott Pallas Nagylexikon szerint a vaj „az a zsíradék, mely az emlős állatok tejéből készül,  s emberi táplálékul szolgál.” Ugyanez a lexikon a milleniumi idők margarinjáról azt írja, hogy „a margarin (margarinvaj, mesterséges vaj, művaj, takarékvaj) állati zsiradékból, különösen a marha vesefaggyujából készült, gyakran növényi zsiradékkal kevert, a természetes vajnak szinével és ízével egyező mesterséges termék.”

A vajat, mint azt a Pallas szabatosan tárgyalja, „rendesen csak tehéntejből, de kivételesen bivaly-, juh- és kecsketejből stb. is állítják elő. Készítésénél ugy járnak el, hogy a tejet lefölözik s az igy nyert tejfölt 10-16° Celsiusnyi hőnél köpülik. Ekkor a tejfölben lévő zsír vajszemcsék alakjában válik ki s az iró felületén gyülik össze, ahonnét kézzel vagy szűrővel leszedhető. Igy azonban még nem élvezhető a vaj, mert nagyon sok irót tartalmaz. Utóbbit gyúrás által kevesbítik meg, mit parasztgazdák vizzel való mosás, jobb tejgazdaságok azonban gyúrógép segélyével eszközölnek. Végre még tetszetős alakot adnak a vajnak s azután elfogyasztják, vagy eladják. […] A vaj 80-85% zsírból és 20-15% iróból áll. Megkülönböztetünk tea- és asztali vajat.”

 

Miért teavaj?

Fresh Baguette With Garlic Butter On Wooden Cutting BoardA teavaj elnevezés valójában nem köthető egyetlen névadó személyhez, vagy intézményhez sem, ahogy azt sokféle verzióban, sokfelé olvashatjuk, mivel a tea és a vaj között az édes tejszín teremt kapcsolatot. „Teavajat főleg csak a tejfölöző gépek kitalálása óta készítenek, mert azelőtt úgyszólván lehetetlen volt egészen édes tejfölt nyerni, most azonban gyakoribb a teavaj, mint a savanyu tejfölből előállított közönséges vaj.” – írja ugyancsak a Pallas Nagylexikon. Az édes tejszínt Közép-Európában, Ausztriában a 18. századtól kezdődően szolgáltak fel a teához, és ebből készítették a legtöbbre értékelt, legdrágább vajat is, amit aztán fehér kenyérrel szolgáltak fel a teázáshoz, és ami az arisztokrácia és nagypolgárság teasüteményeiben is megjelent. A teához kötődő, édes tejszínből készült legfinomabb vajak így lettek teavajak. A teavaj elnevezés tehát, az első osztályú minőséggel összekapcsolódott fogalom lett, elsősorban Ausztriában, de nálunk is. „A teavajat hamisítani főleg csak margarinnal szokták” – jegyezte meg a Pallas vaj címszavának szerzője, amin már csak azért is elcsodálkozhatunk, mert az akkoriban készült margarinok mai szemmel nézve még igencsak messze állhattak az édes tejszínből köpült vajtól.

 

Miért margarin?

A margarin név története Michel Eugène Chevreul felfedezésével kezdődött. A francia vegyész 1813-ban fedezi fel azt a szerves savat, amelyet margarinsavnak nevez el. A margarin elnevezés a gyöngyház, osztriga, gyöngy jelentésű görög margaritē, vagy márgaron szóból, vagy a margaris (pálma) kifejezésből ered. A tudósok akkoriban még úgy vélték, hogy a margarinsav, az olaj- és sztearinsavhoz hasonlóan, egyike annak a három zsírsavnak, amelyből az állati zsírok különböző kombinációkban képződnek. 1853-ban aztán Wilhelm Heinrich Heintz német vegyész analízálta, hogy a margarinsav nem más, mint a sztearinsav és a palmitinsav kombinációja.

 

A margarin születése

A margarin III. Napoleon francia császár ösztönzésére született meg. A császár díjat ajánlott fel annak, aki a hadsereg és „az alsóbb néposztályok” élelmezésére a vajat helyettesítő, olcsó és nagy tömegben előállítható zsiradékot készít. A díjat egy zsírfeldolgozással foglalkozó francia vegyész, Hippolyte Mège-Mouriès nyerte el. Mège-Mouriès  „a munkásosztály és mellesleg a haditengerészet számára” feldolgozott marhafaggyúból és fölözött tejből készítette el díjnyertes vajpótló zsíradékát, amit „oleomargarine” névre keresztelt. A margarin név ennek rövidülésével keletkezett. Termékét 1869-ben szabadalmazatta, azonban, az üzleti siker elmaradása miatt, szabadalmát 1871-ben eladta a holland Jurgens cégnek, melynek tulajdonosa, Antonius Johannes Jurgens, aztán a margaringyártásban élenjáró brit-holland Unilever egyik alapítója volt.

Az európai margaringyártásban kezdetben Németország és Hollandia jeleskedtek leginkább. Az Osztrák-Magyar Monarchia első margaringyára a Bécs melletti Liesingben (ma Bécs 23. kerülete), 1874-ben indult. A margarin készítésénél akkoriban követett eljárás, mint a Pallas is írja, abból állt, hogy „a válogatott jófajta és teljesen tiszta állati zsiradékból a sztearint lehetőleg kivonják, a megmaradt zsirt sajátságos szagától és ízétől teljesen megszabadítják s végre állományát, szinét, fényét, szagát és ízét a vajhoz lehetően hasonlóvá teszik.”

 

A margarin megítélése

Faux Butter„A margarin értéke felől nagyon különbözők a vélemények” – írja a Pallas Nagylexikon bő száz esztendővel ezelőtt és hozzáteszi, hogy „van több körülmény, mely a margarin használatát illetőleg óvatosságra int.” Ezek közé sorolja, hogy az „oleomargarine” túlnyomó része importból, Észak-Amerikából és Ausztráliából kerül Európába. Ezeknél a termékeknél pedig „a marhafaggyun kivül juh- és lófaggyut, disznózsírt, kókusz-, pálma-, földidiófa-, sőt repce-, pamutmag- és lenmagolajat használnak.” A korabeli szerző a növényi olajok és zsírok használatáról, a tengerentúli gyártás kockázatairól így vélekedik: „Türhető volna némiképen a növényi olajok felhasználása, sőt a különböző állati zsiradéké is, ha ez utóbbi egészséges állatoktól származnék, de mivel e tengerentuli gyártás minden ellenőrzés híján van, éppen arra nincs biztosíték, vajjon az onnét került állati zsiradék nem származik-e beteg állatoktól s nem tartalmaz-e az embernek ártalmas anyagokat vagy fertőző csirákat?”

A margarin és vaj összehasonltása, már csak a vaj- és margarintermelők eltérő üzleti érdekei miatt is, hamar megindult, és több 19. század végi kutató is úgy találta, hogy a margarinok a „megemészthetőség tekintetében” bizony mögötte állnak a vajnak.

A margarinok azonban egyre jobbak lettek. Olyannyira, hogy a Pallas szerint, egy 1882-ben rendezett angol mezőgazdasági kiállításon az egyik kiállító természetes vajként benevezett margarin mintája a második helyet nyerte el.

 

Az olajok hidrogénezése

Mège-Mouriès  eredeti szabadalmi megfogalmazása szerint, a margarin fő nyersanyaga a marhafaggyú, ám már a marhafaggyú sem volt elegendő. Emiatt is, az amerikai Henry W. Bradley maragringyártásra vonatkozó 1871-es szabadalmában a zsírok mellett az olaj, jellemzően a gyapotmagolaj is szerephez jut. A növényi olajok kiterjedt felhasználását James F. Boyce amerikai és a Nobel-díjas Paul Sabatier francia vegyészek ipari léptékű hidrogénezéssal kapcsolatos eredményei alapozták meg a 19. század végén. A szobahőmérsékleten is folyékony növényi olajok részleges katalitikus hidrogénezésével történő keményítésének lényege, hogy az olajon hidrogéngázt buborékoltatnak át. Katalizátor jelenlétében a hidrogén telíteni képes az olajok zsírsavjainak telítetlen kötéseit, amitől az olajból szobahőmérsékleten is kemény zsír jön létre. A hidrogénezés ugyan nem része a margaringyártásnak, ám az ily módon előállított zsírokat a margaringyártás is előszeretettel használta. Bradley szabadalma tehát a hidrogénezéssel lett teljes értékű, és az 1900-1920 közötti időszakban az „oleomargarine” termékek többsége már állati zsiradékok, hidrogénezéssel keményített és kezeletlen növényi olajok keverékéből készült. A nagy gazdasági világválságtól kezdődően az állati zsiradékok aránya egyre csökkent, és a II. világháború végére gyakorlatilag el is tűnt. Ezzel az „eredeti” maragarinok korszakának is vége lett, és a margaringyártást az 1950-es évektől már a (hidrogénezett) növényi olajok egyeduralma jellemzi.

 

A margarin színe

Az amerikai vajtermelők kezdetektől ellene voltak a margarinnak, s hevesen tiltakoztak minden olyan gyártói kísérlet ellen, amely a margarint a vajhoz minél hasonlatosabbá igyekezett tenni. Ezek egyike volt a szín. Amíg a vaj kellemesen sárgás színű, az oleomargarine színe leginkább fakó volt. A vajlobbi miatt a margaringyártók hosszú időn át nem színezhették „vajszínűre” a termékeiket, ám az USA-ban a II. világháború vajhiánya ezen is változtatott.  A vajhiány a margarin piaci részesedésének növekedését hozta magával, s így egyre többen barátkoztak meg a vajpótló termékkel. 1951-ben az amerikai W. E. Dennison Co. szabadalmat kapott arra, hogy a margarin csomagolásába egy sárga festéket tartalmazó kapszulát helyezzen, amellyel a vásárló a margarint megszínezhette. A margarinok festésének tilalma az ötvenes évek közepére végleg megszűnt és a gyártók először kezdhettek a vajhoz hasonló színű margarinokat gyártani. Ezzel a vajtermelők elszenvedték addigi legnagyobb vereségüket. A hidrogénezett növényi olajokat tartalmazó pótvaj már a színében is egyre vajszerűbb akart lenni.

 

Transz-zsírsavak

A margaringyártás alapanyagellátásában forradalmi változást hozó hidrogénezés egy viszonylag olcsó és ipari léptékben is egyszerűen kivitelezhető technológia. Segítségével igen előnyös élelmiszertulajdonságok alakíthatók ki, s ezért is válhatott a sütőipar, az édesipar, a cukrászat és a margaringyártás kedvencévé. A növényi olajok hidrogénezése során azonban az összes telítetlen zsírsavnak akár a 30-35%-a is transz konfigurációjú lehet. Márpedig a transz-zsírsavak (lásd: Vendéglátás magazin szeptemberi száma) komoly egészségügyi kockázatot hordozó zsírsavak, amire már a múlt században is egyre több állatkísérlet és epidemiológiai megfigyelés utalt. A transz-zsírsavak a szív- és érrendszeri megbetegedések veszélyes rizikófaktorai. A margaringyártásban az elmúlt húsz esztendő legjelentősebb változása éppen a transz-zsírsavak mennyiségének drasztikus csökkenése. Ez azonban nem igaz minden gyártó, minden termékére, ezért aztán általánosságban továbbra sem jelenthető ki, hogy a margarin egészségesebb lenne, mint a vaj. Mindemellett, a margaringyártók a részlegesen hidrogénezett olajok helyett ma már újra a trópusi zsiradékokat részesítik előnyben.

 

Melyik a jobb?

Egy évszázaddal a Pallas megjelenése után, továbbra is igaz a nagylexikon megállapítása: „A margarin értéke felől nagyon különbözők a vélemények.” A világörökségi listára felkerült francia gasztronómia felöl nézve, a vaj helyett a margarin szentségtörésnek számít, ám erről a fogyasztók nagyobb része tudomást sem vesz – ami jó hír a margaringyártóknak. A kérdés, hogy melyik a jobb, továbbra sem dőlt el egyértelműen, s a közeljövővben várhatóan nem is fog. A legkülönbözőbb, egymásnak is sokszor ellentmondó vizsgálatok legalábbis ezt látszanak igazolni, rámutatva arra, hogy milyen fontos az alapanyagok jó minősége és körültekintő megválasztása, legyen az vaj, vagy akár margarin. A vajnál az egészségességet is befolyásoló tényező például a tehén takarmányozása, a margarinnál a hidrogénezés előfordulása és a felhasznált olajok fajtája, minősége, származási helye. A korszerű margarinok mellett szól az a felértékelődött érv, hogy gyakorlatilag nincs bennük transz-zsírsav, szemben a vajjal, amelyben ugyan természetes módon, de előfordul. A vaj és a margarin csatájában jelenleg itt tartunk, azzal, hogy a telített zsírok alacsonyabb aránya a legújabb kutatások tükrében már kiesett a margarin mellett érvelők eszköztárából, ám az alacsonyabbra beállítható kalóriatartalom, vagy a kiegészítésként használt vitaminok, eszenciális zsírsavak továbbra is jó marketing szempontok. S, ekkor valójában mindvégig a kennyérre kent margarinról, vajról beszéltünk. A főzés során ugyanis mi értelme lenne egy víz-az-olajban emulziót, margarint használni, amikor rendelkezünk tiszta olajjal, vajjal is?

Egyébként pedig ne feledjük a régi mantrát, s táplálkozzunk változatosan és kiegyensúlyozottan, válasszuk meg körültekintően, s gondosan az elfogyasztásra szánt alapanyagokat, termékeket, s mozogjunk sokat. Az életminőségünk, az egészségünk múlik rajta.

Csíki Sándor

A cikk a Vendéglátás magazin októberi számában jelent meg.

Előfizetés:https://vendeglatasmagazin.hu/elofizetes/