Nagy Márton felel januártól a turizmusért és a vendéglátásért

Szerző: | 2023.12.23 | Hírek

Nemzetgazdasági Minisztérium néven működik tovább január 1-jétől a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. A tárca feladatköre is kibővül, többek között a turizmus és a vendéglátás területével.

A Magyar Közlöny 2023. évi 188. számában megjelent a 599/2023. (XII. 22.) Korm. rendelet a kormány tagjainak feladat- és hatáskörét érintő egyes rendelkezésekről.

A kormányrendelet értelmében Nemzetgazdasági Minisztérium néven működik tovább a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, továbbra is Nagy Márton vezetésével. A tárca feladatköre kibővül, többek között a turizmus és a vendéglátás is idekerül a Miniszterelnöki Kabinetirodától, valamint a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatása szintén a tárca alá tartozik a jövőben.

A rendelet értelmében a miniszter a turizmusért való felelőssége keretében előkészíti a turizmusra, az utazásszervező és -közvetítő tevékenységre, az utazási és utazásközvetítői szerződésre, valamint – a gyógy- és egészségügyi tényezők vonatkozásában az egészségügyért felelős miniszterrel együttműködve – az egészségturizmusra vonatkozó jogszabályokat.

Ezenkívül:

  • kialakítja és működteti a turizmus kormányzati irányítási és intézményrendszerét;
  • kidolgozza a turizmusfejlesztés koncepcióját és támogatási rendszerét;
  • kidolgozza a hivatásturizmus koncepcióját és fejlesztési irányait, koordinálja azok megvalósítását;
  • összehangolja az európai uniós tagságból adódó kormányzati turisztikai feladatokat;
  • irányítja a belföldi és nemzetközi turisztikai marketingtevékenységet;
  • kidolgozza a világkiállításokon való magyar részvételre irányuló javaslatokat, valamint ellátja a világkiállításokon való magyar részvétellel kapcsolatos szervezési és lebonyolítási feladatokat;
  • irányítja a turizmusdiplomáciai feladatok végrehajtását;
  • előzetes véleményezési és egyetértési jogkört gyakorol a turizmussal összefüggő projektek, fejlesztések, programok kialakítását, illetve meghirdetését megelőzően.

A vendéglátásért való felelőssége keretében a miniszter előkészíti a vendéglátásra vonatkozó jogszabályokat; meghatározza a vendéglátás irányításának cél-, eszköz- és intézményrendszerét, fejlesztési koncepcióját.
________________________________________________
Forrás: turizmus.com
Kép: MTI/Balogh Zoltán