Novembertől kötelező a regisztráció

Szerző: | 2021.11.03 | Bennfentes, Hírek

November 1-jétől a szálláshely-szolgáltatók mellett a vendéglátóhelyek üzemeltetőinek is regisztrálniuk kell az MTÜ online felületén, 2022 júliusától pedig már adatokat is kell szolgáltatniuk.

A június 25-én megjelent Magyar Közlöny írja le a módosított turisztikai törvényt, amely alapján november 1-jétől azon vendéglátó egységek üzemeltetőinek kell regisztrálniuk a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központ (NTAK) rendszerében, amelyek  online pénztárgép használatára kötelezettek; az éttermekre, büfékre, cukrászdákra, kávézókra, gyorséttermekre, bárokra, zenés–táncos szórakozóhelyekre, illetve az alkalmi vendéglátóhelyekre is vonatkozik a jogszabály, ám a munkahelyi és közétkeztetőkre, illetve a rendezvényétkeztetőkre és mozgó vendéglátóhelyekre nem.

A regisztrációra kötelezett vendéglátó üzletek tekintetében a jogszabály a regisztrációt 2021. november 1-től az adatszolgáltatást pedig 2022. július 1-től írja elő. Ennek megfelelően a szolgáltatónak legkésőbb az adatszolgáltatás megkezdéséig (2022. július 1.) el kell végeznie a regisztrációt, és gondoskodnia kell arról, hogy rendelkezzen az adatszolgáltatás teljesítésére alkalmas szoftverrel is.

Az NTAK-ba érkező statisztikai adatok alapján pontosan láthatóvá és mérhetővé válik egy-egy adott település, turisztikai térség vagy éppen az egész turisztikai szektor teljesítménye, ágazati megosztásban is. Az NTAK-ban kizárólag turisztikai célú, statisztikai adatgyűjtésről van szó, személyes adatokat a rendszer nem fogad be.

A vendéglátó üzlettípust 2021. március 31-ig kellett bejelenti a területileg illetékes jegyzőnek. Vendéglátó üzletet csak a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott üzlettípus szerint lehet regisztrálni. A kereskedelmi tevékenységek végzéséről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet alapján az NTAK-regisztrációra köteles vendéglátó üzletek típusai:

étterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
büfé, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – italszolgáltatás;
munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5629 – egyéb vendéglátás;
gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
rendezvényi étkeztetés, TEÁOR’08: 5621 – rendezvényi étkeztetés;
alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás;
mozgó vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – éttermi, mozgó vendéglátás.
Az NTAK-adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet az az üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet alapján online pénztárgép használatára köteles. A rendelet alapján az 56.1 és 56.3 szerinti TEAOR tevékenységekben kötelező az online pénztárgép használata, kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást.

Fentiek alapján az NTAK-adatszolgáltatásra köteles vendéglátó üzletek típusai:

étterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
büfé, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
cukrászda, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
kávézó, alkoholmentes italokra specializálódott vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
italüzlet, bár, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
zenés-táncos szórakozóhely, TEÁOR’08: 5630 – Italszolgáltatás;
gyorsétterem, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás;
alkalmi vendéglátóhely, TEÁOR’08: 5610 – Éttermi, mozgó vendéglátás.
NTAK-adatszolgáltatást nem kell teljesítenie a munkahelyi/közétkeztetést végző vendéglátóhelyeknek, a rendezvényi étkeztetés, valamint a mozgó vendéglátóhely besorolással rendelkező üzleteknek.

A vendéglátóhely a regisztrációt követően egyedi nyilvántartási számot kap. A vendéglátó üzlet üzemeltetője az NTAK-regisztrációt követően, NTAK adatküldésre alkalmas vendéglátó szoftver alkalmazásával, elektronikus formában küldi az adatokat, az adatbeküldés 2022. július 1-től kötelező. Az MTÜ a vendéglátó üzletek üzemeltetői számára korlátozás nélkül, ingyenes vendéglátó szoftvert fog biztosítani, amelyen keresztül minden szükséges adminisztrációs teendő és adatszolgáltatás teljesíthető. A regisztrációt követően a vendéglátó szoftver naponta legalább egy alkalommal, a tárgynapot követő 24 órán belül, automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű adatokat. Az adott nap lezárásával az NTAK-ba beküldésre kerülnek a vendéglátó üzlet adott napi forgalmi adatai. Ha az adatszolgáltatás, üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy üzemszünet megszűnését követő napon kell teljesíteni. A vendéglátó üzlet NTAK-regisztrációját, valamint a rendszeres és megfelelő adatszolgáltatást az NTAK felé kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva, a vendéglátó üzlet címe szerint területileg illetékes jegyző ellenőrzi. Ha a vendéglátó üzlet üzemeltetője a napi adatszolgáltatást az NTAK üzemetetőjének felhívása ellenére ismételten nem teljesíti, akkor az NTAK üzemeltetője a vendéglátó üzlet üzemeltetőjének hatósági ellenőrzését kezdeményezi az annak felügyeletét ellátó jegyzőnél.