Pályázati felhívás – Rudas büfé

Szerző: | 2018.08.27 | Céghírek, Hírek

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (továbbiakban Ajánlatkérő) – 1034 Budapest, Szőlő u. 38. – kétfordulós, nyilvános pályázat keretében üzemeltetési kötelezettséggel, bérleti jogot biztosít az üzemeltetésében lévő, Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (1013 Budapest, Döbrentei tér 9.) területén található mindösszesen 44 m2-es előcsarnoki büfé (vendéglátó helyiség + konyhai előkészítő helyiség + raktárhelyiség) vendéglátó egység üzemeltetésének céljára, 3 éves határozott időtartamra vonatkozóan.

Második fordulóban Ajánlatkérő az Ajánlattevők által megajánlott bérleti díjról kíván tárgyalást folytatni.

Pályázati dokumentáció átvehető: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán személyesen vagy meghatalmazott útján 2018. szeptember 10-től 2018. október 1-ig, mindennap 10:00-13:00 között.

Pályázatok benyújtásának határideje: Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Értékesítési Osztályán személyesen vagy meghatalmazott útján 2018. október 1. 13:00 óráig.

A Bérbeadás fontosabb feltételei:

  • Bérbeadó a helyiséget üresen a műszaki leírásnak megfelelően, az ott részletezett és a Bérbeadó tulajdonát képező, beépített pult, és rozsdamentes felületekkel adja bérbe. Az egyéb Fürdő tulajdonát képező berendezési tárgyakról leltári jegyzőkönyv (pl.: hűtőpult, pult, székek, asztalok) készül. A Bérlő kötelezettségébe tartozik a leendő vendéglátó egység, raktárak, és előkészítő helyiségeinek teljes felszerelése (konyhatechnológia kialakítása és beszerzése, polcok, berendezések stb.).
  • Ajánlatkérő az egység üzemeltetését a Bérlemény megnyitását követő 3 évre terjedő határozott időtartamra adja bérbe. Bérlemény vendégek előtti megnyitásának napja: 2018. december 15.
  • Minimális bérleti díj/jutalék ajánlat nettó forgalom utáni jutalék 15% + ÁFA/hét. A Fürdő készpénzmentes fizetési rendszere szerint, kizárólag utalványkártyás (FESTIPAY), bankkártyás (esetlegesen SZÉP kártyás) fizetési módot fogadhat el a Bérleményben nyújtott szolgáltatás ellenértékeként, amelynek feltételeit a pályázati kiíráshoz mellékelt bérleti szerződés rögzíti.
  • A nyertes Ajánlattevő bérleti díj fizetési kötelezettségét a bérleti szerződés minta szerint teljesíti. Amennyiben a forgalomarányos jutalék nem éri el a 315.000 Ft + ÁFA/hó összeget (bérleti díj minimum), úgy Bérlő a különbözet összegét havonta a Bérbeadó által kiállított számla alapján a bérleti díj minimum összegére kiegészíteni köteles.
  • Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a Fürdő területén készpénzmentes fizetési rendszer került bevezetésre 2018. január 15-én. Ajánlattevő mindezek alapján külön nyilatkozatban nyilatkozni köteles arról, hogy vállalja, hogy az Ajánlatkérő mindenkori szerződéses partnerével együttműködik, és magára nézve kötelezően vállalja a rendszer működésének feltételeit.
  • Ajánlatkérő közüzemi szolgáltatást biztosít a nyertes Ajánlattevő részére. A közüzemi díjakat a nyertes Ajánlattevő fizeti a következők szerint: Villamos energia díját valamint vízszolgáltatás díját almérő alapján fizeti. Csatorna szolgáltatás mértéke a városi vízszolgáltatás mértékével megegyező. Szemétszállítás átalánydíját az Ajánlatkérő határozza meg, és a bérleti szerződésben rögzíti. (x)