Változnak a jövedéki szabályok

Szerző: | 2017.01.04 | Céghírek, Hírek

Néhány ponton a vendéglátó üzletek életét is megváltoztatja majd az új jövedéki szabályozás. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvényt döntően a 2017. április 1-jét követően keletkezett adómegállapítási és -bevallási kötelezettségekre kell alkalmazni.

Habzóbor lett a pezsgőből

A vendéglátó üzleteket érintő egyik lényeges változás, hogy egyes jövedéki termékek új megnevezést kaptak. A szőlőbor csendes bor, a pezsgő habzóbor, az egyéb bor „egyéb csendes és habzó erjesztett ital” néven szerepel az új törvényben.

Egy új fogalmat is meghatároz a törvény, ez a közvetlen fogyasztásra szánt ital, ami a vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedők esetében azt a jövedéki terméket takarja, amelyet adózott sörből, csendes és habzóborból, egyéb csendes és habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből és alkoholtermékből állítottak elő, és amelyet a vendégek számára a szolgáltatás helyén történő elfogyasztásra szánnak (pl. koktél). Az új fogalomnak az adótartalom meghatározásánál lehet majd jelentősége.

 

Beszerzés csak átutalással vagy bankkártyával

Egy másik lényeges változás szerint a jövedéki kiskereskedő ezentúl nem szerezhet be jövedéki terméket készpénzfizetéssel, kivéve, ha adóraktárból vagy kisüzemi bortermelőtől vásárol 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki terméket. Jövedéki kiskereskedő egyébként alkoholterméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől, termékét adóraktárban tároló személytől, kisüzemi bortermelőtől, jövedéki engedélyes kereskedőtől vásárolhat – ám egyedi, a NAV által előzetesen engedélyezett esetekben ezeken kívül más személytől is történhet a beszerzés.

A készpénzfizetést más jogszabályok alapján úgy lehet meghatározni, mint bankjeggyel vagy érmével történő fizetést. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak a korábbi jövedéki törvény egyik bekezdésének értelmezése kapcsán kiadott álláspontja szerint a szabályozás az átutalás mellett a bankkártyás fizetést is lehetővé teszi. A jövedéki törvény készpénzfizetést kizáró rendelkezéseinek tehát olyan fizetési megoldások felelnek meg, amelyeknél a fizetési művelet a jövedéki engedélyes kereskedő bankszámlájának közbeiktatásával történik. Nem felel meg a készpénzfizetés tilalmának az a fizetési konstrukció sem, ahol az átutalásos számla ellenértékét a kedvezményezett (pl. nagykereskedő) ügyvezetője, alkalmazottja a jövedéki kiskereskedő által történt meghatalmazás alapján fizeti be a bankszámlájára.

 

Egyféle bírság

Az új jövedéki törvény értelmében az adózás rendjéről szóló törvény adóbírságra, mulasztási bírságra és adómérséklésre vonatkozó szabályait nem lehet majd alkalmazni a jövedéki eljárásokban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ellenőrök jövedéki bírsággal szankcionálnak majd.

Az üzlet bezárására ettől függetlenül továbbra is sor kerülhet, a korábbi szabályozáshoz hasonlóan az első jogsértés alkalmával 12, ismételt előfordulás esetén 30, majd minden további jogsértés alkalmával 60 nyitvatartási napra. Ezek a szabályok nem alkalmazhatóak, ha a két egymást követő ugyanolyan jogsértés elkövetése – ha annak pontos időpontja nem állapítható meg, feltárása – között két év eltelt. Akkor sem lehet bezárni az üzletet, ha a jogsértéssel érintett sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék mennyisége nem haladja meg a 10 litert.

A zárjegyhiány jövedéki bírsága az új törvény szerint darabonként 1500 Ft lesz az eddigi 1000 Ft helyett.

A jövedéki termék származását korábban a törvényben felsorolt dokumentumokkal kellett igazolni, ezt felváltja a hitelt érdemlő bizonyítás előírása, tehát lehetőség lesz a más módon történő igazolásra is. Ezzel azonban nagyon kell vigyázni, hiszen a jövedéki termék birtokosának adott esetben be is kell tudnia bizonyítani, hogy az adott igazolási mód valóban hitelt érdemlő.

 

Tipikus jogsértések

Van néhány tipikus jogsértés, amellyel elég gyakran találkoznak a vendéglátóüzletekben a NAV ellenőrei. Az egyik nagy klasszikus a bontott alkoholtermékekre vonatkozó szabályok megsértése. Ha az ellenőrök bontott üveget találnak a konyhában, kötelesek teljes körűen tisztázni, hogy azt konyhai felhasználás céljából tartják-e ott. Ha bizonyítható, hogy az üveg tartalmát sütésre-főzésre használják, megszüntetik a jövedéki eljárást. A felbontott italok csak a termék elkészítésének idejére tárolhatók a konyhában, az ezután megmaradt mennyiséget a kiszolgáló részben kell elhelyezni.

Gyakran előfordul az is, hogy a vendéglátó üzletek nem tudják megfelelő okiratokkal igazolni a jövedéki termék beszerzését.

Szintén gyakori az alkalmi rendezvényekre történő kitelepüléssel kapcsolatos szabályok megsértése. Az értékesítés helyét és időpontját legkésőbb az értékesítés megkezdése előtt három munkanappal be kell jelenteni az értékesítés helye szerint illetékes vámhatósághoz.

Gyakori a zárjegyszabályok megsértése, ilyen lehet pl. a zárjegy eltakarása, olvashatatlanná tétele, felülragasztása, a zárjegyhiány, vagy ha a levált zárjegyű üveget nem tárolják elkülönítve és nem készítenek róla leltárjegyzéket.

Végül a bor kimérésével kapcsolatos szabályokat is gyakran megsértik a vendéglátóhelyeken. Nem árt tudni például, hogy palackos kiszerelésű bor esetén kimérő-edény, eszköz nem alkalmazható.

Az eddigi szabályok szerint (a jövőben érvényes szabályozás részleteit az új törvény végrehajtási rendelete határozza meg) a vendéglátóipari üzletben és a kereskedelmi szálláshelyen a kiszolgáló részben, valamint az alkalmi rendezvényen végzett értékesítés során megmaradt termékek esetén az üzlethelyiség elkülönített részében (megfelelő nyilvántartás vezetése mellett) a 2 liter alatti kiszerelésű alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb öt-öt, a 2 literes vagy annál nagyobb kiszerelésű alkoholtermékből és borból választékonként legfeljebb egy-egy bontott palackot, kannát, hordót lehet tartani.

A zártkörű rendezvény befejezésekor a megrendelő által hozott jövedéki terméket el kell szállítani a vendéglátó-ipari egységből. Ellenkező esetben a zártkörű rendezvényre bevitt jövedéki terméket úgy tekintik, hogy az a vendéglátó-ipari egység készletéhez tartozik és értékesítésre kínálták fel.

A cikk a Vendéglátás magazin 2016. decemberi számában jelent meg.